Меню

Посилання
 
ЗУ "Про добровільне об’єднання територіальних громад"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 19 серпня 2015 р. № 604 Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту


Єдиний веб-портал використання публічних коштів


"Гаряча лінія" з питань запобігання торгівлі людьми, запобігання насильству та захисту прав дітей


Вакансії у головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області

Електронні сервіси міністерства юстиції України

Веб-сайт Президента України

Веб-сайт Верховної Ради України

Урядовий портал

Роз’яснення щодо процедур отримання документів, необхідних відповідно до законодавства для здійснення будівництва об’єктів (залежно від категорії складності)

Хмельницька ОДА

Хмельницька обласна рада

Нацдержслужба України

НАДУ при Президентові України

Антикорупційний портал

Громадянське суспільство і влада

Асоціація міст України

 Звіт міського голови  м. Славута про здійснення державної  регуляторної  політики виконавчими органами Славутської міської ради за 2011 рік

 Протягом 2011 року реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами Славутської міської ради здійснювалась з дотриманням процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів, яка визначена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон).
Така процедура передбачає:

  1. розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
  2. підготовку проекту регуляторного акта;
  3. підготовку аналізу його регуляторного впливу;
  4. опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
  5. безпосереднє оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного впливу;
  6. роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення  громадських слухань, круглих столів тощо);
  7. прийняття регуляторного акта;
  8. офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акта;
  9. проведення відстеження результативності (базового, повторного, періодичного) регуляторного акта;
  10. підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

Діяльність Славутської міської ради та її виконавчого комітету була направлена на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів здійснювалась згідно з планом роботи Славутської міської ради та планом діяльності виконавчого комітету Славутської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік з доповненнями та змінами, які були затверджені відповідно до статті 7 Закону.
Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно до ст.13 Закону оприлюднювався на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Славутської міської ради  у розділі «Регуляторна політика» (Додаток1).
При необхідності прийняття регуляторних актів, не внесених до планів, протягом року вносилися відповідні зміни до планів, з подальшим оприлюдненням цих змін у визначений спосіб.
В поточному році розробниками регуляторних актів було заплановано розробити 27 проектів регуляторних актів, з них 19 проектів рішень Славутської  міської ради та 8 проектів рішень виконавчого комітету Славутської міської ради.
Із 27 проектів регуляторних актів, що включені до  плану діяльності виконавчого комітету Славутської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік не розглядались 3 регуляторних акти. Не розглядався:
- проект регуляторного акта  «Про встановлення   Порядку часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами залученими суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними  та фізичними особами), в зв’язку з відсутністю пропозицій суб’єктів господарської діяльності щодо інвестиційних проектів в сфері житлово-комунального господарства;
- проект регуляторного акта «Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м. Славута» у зв’язку з недосконалістю чинного законодавства щодо даного питання;
- проект регуляторного акта  «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу (ордеру) на виконання земляних робіт» повернуто на доопрацювання.
Всі вищезазначені проекти внесені до  плану діяльності виконавчого комітету Славутської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік. 
Стосовно кожного проекту регуляторного акта, з метою одержання зауважень та пропозицій, його розробником був підготовлений аналіз регуляторного впливу з дотриманням вимог статті 8 Закону та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. Це документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналізу впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав  та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обгрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.
Для досягнення мети регуляторної політики і реалізації її принципів підготовлені проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу оприлюднювались в місцевих газетах «Трудівник Полісся», «Пульс» та веб-сайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика» в підрозділі «Проекти для обговорення» відповідно з дотриманням вимог статей 9 та 13 Закону з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Усі зауваження та пропозиції щодо проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу, які були одержані розробником проекту протягом встановленого строку (не менш ніж один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта) в обов’язковому порядку були розглянуті та враховані при прийнятті цих рішень.
Одним з основних принципів державної регуляторної політики, визначено прозорість та врахування громадської думки. Це означає –відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.
Для обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на провадження підприємницької діяльності та з метою реалізації принципу прозорості та врахування громадської думки були проведені засідання координаційних рад з питань підприємництва за участю керівників управлінь та відділів  Славутської міської ради та державних органів виконавчої влади і представників громадських організацій міста та громадські слухання.
За результатами проведених заходів у 2011 році прийнято 24 регуляторних акти, з яких,
-16 регуляторних актів прийнято Славутською міською радою;
- 8 регуляторних актів прийнято виконавчим комітетом Славутської міської ради.
В 2011 році Славутської міською радою та її виконавчим комітетом були прийняті нові регуляторні акти.
Регуляторний акт - рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території міста Славута» - даним регуляторним актом регулюється процес видачі дозволів на видалення зелених насаджень і залучення додаткових коштів на їх відновлення.
Рішення Славутської міської ради «Про затвердження порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами» та рішення «Про затвердження порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки» передбачають встановлення правил отримання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами та на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки. 
Рішенням Славутської міської ради «Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах» впроваджено відкриті економічні методи регулювання земельних відносин; регуляторний акт  "Про затвердження порядку приватизації об’єктів комунальної власності»  впроваджує механізм відчуження об’єктів комунальної власності.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» прийнято рішення Славутської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку», прийнято рішення сесії міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки м. Славути».   Прийняття даних регуляторних актів дало можливість територіальній громаді м. Славута зміцнити міський бюджет завдяки збільшенню надходжень до міського бюджету від сплати фізичними особами податків та плати за оренду землі.
Відповідно до сформованого  Реєстру діючих регуляторних актів виконавчого комітету Славутської міської ради  станом на 01.01.2012р. діє 34 регуляторних акти (Додаток 2).
Відстеження результативності регуляторних актів є інструментом контролю громадськості за дією регуляторного акта. Кваліфікований аналіз результатів відстеження дозволяє оперативно та своєчасно корегувати рішення органів місцевого самоврядування для досягнення поставленої мети.      
З метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики, досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування проводились базові, повторні та періодичні відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих  Славутською міською радою та її виконавчим комітетом.       
Протягом звітного року розробниками регуляторних актів Славутської міської ради та  виконавчого комітету Славутської  міської ради було здійснено 27 базових, 1 повторне, 1 періодичне відстеження результативності регуляторних актів.
Всі відстеження результативності регуляторних актів готувались згідно ст. 10 Закону та Методики відстеження результативності регуляторного акта, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 з додержанням строків виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта та оприлюднені у спосіб, передбачений статтею 13 Закону, а саме на веб - сайті виконавчого комітету Славутської  міської ради. 
За звітній період, в цілому, покращилась підготовка проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу. Відмічаються позитивні тенденції у виконанні вимог із проведення відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів та надання звітів про відстеження. Станом на 01.01.2012 року сформовано План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2012-2014 роки (Додаток 3).
Однак, потребує поліпшення якість і змістовність цих документів.   В процесі планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, не в повному обсязі виконується принцип передбачуваності регуляторної діяльності. Це негативно впливає на діяльність суб’єктів господарювання, оскільки не дозволяє їм своєчасно та у повному обсязі оцінити ефективність та можливі наслідки дії регуляторного акта та, у випадку необхідності, своєчасно внести свої зауваження та пропозиції. На даний час для відстеження результативності регуляторних актів розробниками використовуються виключно статистичні дані. Не вирішена проблема проведення соціологічних досліджень із залученням громадськості при відстеженні результативності регуляторних актів. Також зберігається низький рівень активності суб’єктів господарювання та їх об’єднань в процесі обговорення проектів регуляторних актів.
Вирішення зазначених питань стане одним із приорітетних завдань Славутської міської ради та її виконавчих органів у здійсненні державної регуляторної політики в 2012 році.
З метою виконання норм Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», який набрав чинності 11.01.2011, виконавчими органами міської ради було здійснено комплекс передбачених законодавством заходів з прискореного перегляду  регуляторних актів, прийнятих міською радою, виконкомом міської ради та розпоряджень міського голови щодо відповідності їх положень принципам державної регуляторної політики.
Перегляду підлягало 19 регуляторних актів. За результатами перегляду  - 16 регуляторних актів відповідали принципам державної  регуляторної політики, до 2 регуляторних актів внесено зміни,  1 регуляторний акт  скасовано. Велика кількість регуляторних актів втратила чинність  до перегляду регуляторних актів в зв’язку із  значною зміною законодавчої бази, насамперед, введенням в дію Податкового кодексу України.
Разом з тим,  на веб-сайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету створено розділ «Регуляторна політика» із 8 підрозділів, який постійно доповнюється та оновлюється.

      

Протягом 2011 року, в результаті здійснення державної регуляторної  політики виконавчими органами Славутської міської ради, зберігаються позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки. 

Додаток 1.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший заступник  міського голови

Микульський С.В.

                                                                                                                                                                                                     

П Л А Н
підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.

( із доповненнями станом на 01.11.2011 року)

№ п/п

Найменування проекту регуляторного акту

Термін прийняття

Цілі прийняття

Відповідальні
за прийняття

1.

Про встановлення місцевих податків і зборів

Перший квартал
2011р.

З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету м. Славута та приведення розмірів ставок до норм Податкового кодексу України

Управління фінансів, управління економічного розвитку, Славутська ОДПІ.

2.

Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення.

Перший квартал
2011 р

Приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення рівня економічно обґрунтованих витрат

Славутське УВКГ

3.

Про затвердження Порядку часткового відшкодування з місцевого бюджету у відсоткових ставках за кредитами залученими суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними особами»

Перший квартал
2011р.

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів

Управління економічного розвитку

4.

Про погодження тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в загальному режимі по м. Славута

Перший квартал
2011р.

Приведення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування до рівня економічно обґрунтованих витрат

Управління економічного розвитку

5.

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання для населення та бюджетних установ

Перший квартал
2011р.

Збереження якості надання послуг теплопостачання на нормативному рівні; забезпечення беззбиткової діяльності підприємства - надавача послуг; сповільнення темпів зносу основних засобів

КП «Славутське ЖКО»

6.

Про затвердження Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території міста Славута

Перший квартал
2011р.

Створення правового та економічного та економічного механізму регулювання процесу видачі дозволів на видалення зелених насаджень і залучення додаткових коштів на їх відновлення.

Інспекція по контролю за благоустроєм міста

7.

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2008 року №4-18/2008 «Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в місті Славута».

Перший квартал
2011р.

Покращення санітарного утримання територій, забезпечення чистоти й порядку в м.Славута шляхом покращення  організації збирання і видалення побутових відходів.

Інспекція по контролю за благоустроєм міста

8.

Про затвердження порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами

Другий квартал
2011р.

Встановлення правил отримання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами

Інспекція по контролю за благоустроєм міста

9.

Про затвердження порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки

Другий квартал
2011р.

Встановлення правил отримання дозволу на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки

Інспекція по контролю за благоустроєм міста

10

Про перегляд ставок єдиного податку для фізичних осіб

 Другий квартал 2011р.

Встановлення оптимальних ставок єдиного податку.

Управління економічного розвитку.

11.

Про впорядкування орендних відносин

Другий квартал 2011р

Удосконалення методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна

Відділ приватизації житла та комунального майна

12.

Про встановлення тарифів на послуги міської лазні

Другий квартал 2011р

Приведення тарифів на послуги лазні до рівня, що забезпечить утримання належної якості надання послуг, беззбиткову діяльність підприємства, сповільнення темпів зносу основних засобів.

Славутське УВКГ

13.

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території для ОСББ «Горинь»

Другий квартал 2011р

Забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинку та прибудинкової території. 

Управління економічного розвитку

14.

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються виконавцем КП «Славутське ЖКО»

Другий квартал 2011р

Приведення тарифів на ритуальні послуги до рівня, що забезпечить своєчасне та якісне надання послуг та беззбиткову діяльність підриємства

КП «Славутське ЖКО»

15.

Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута

Другий квартал 2011р

Посилення відповідальності за порушення вимог чинного законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

Юридичний відділ

16.

Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м.Славута

Третій квартал 
2011 р

Забезпечення належного благоустрою автомобільних доріг та підвищення безпеки дорожнього руху

Юридичний відділ

17.

Про затвердження вартості 1 нормо-часу на роботи та послуги, які надаються КП «Славутське бюро технічної інвентаризації».

Третій квартал 
2011 р

Приведення  вартості 1 нормо-часу до рівня економічно обгрунтованих витрат

КП «Славутське бюро технічної інвентаризації».

18.

Про затвердження положення про  порядок надання дозволу (ордеру) на виконання земляних робіт

Третій квартал
2011 року

Встановлення порядку отримання дозволів на виконання земляних робіт

КП «Славутське ЖКО»

 

19.

 

Про встановлення Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута.

 

Третій квартал 2011р.

 

Захист населення від шкідливого впливу шуму.

 

Юридичний відділ

20

Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках міста Славута

Третій квартал 2011р.

Створення належних умов для здійснення підприємницької діяльності на ринках та покращення обслуговування жителів міста

Відділ торгівлі та побутового обслуговування населення

21

Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.Славута

Третій квартал 2011р.

Забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні об’єктів нерухомості та стабілізація надходжень до міського бюджету.

Міське фінансове управління .

22

Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута

Третій квартал 2011р.

Впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин.

Управління комунальної власності та земельних питань

23.

Про бронювання робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, на 2012р. 

Четвертий квартал 
2011 р.

Забезпечення додаткових гарантій щодо сприяння у працевлаштуванні осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

 

Славутський  міськрайцентр зайнятості.

24.

Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності.

Четвертий квартал 
2011 р.

Удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності.

Відділ приватизації житла та комунального майна.

25.

Про внесення доповнень до рішення VІІІ сесії міської ради від 24.06.2011р. №7-8/2011 «Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута»

Четвертий квартал 
2011 р.

Здійснення заходів щодо вдосконалення торговельного обслуговування в місті, сприяння розвитку торговельної інфраструктури та стимулювання впровадження нових форм торговельного обслуговування.

Управління економічного розвитку

26.

Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута

Четвертий квартал 
2011 р.

Забезпечення компенсації витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктур

Юридичний відділ

27.

Про затвердження ставок орендної плати
за земельні ділянки на території м. Славута 

Четвертий квартал 
2011 р.

Забезпечення ефективного використання земельного фонду міста та врегулювання відносин, пов’язаних з орендою землі,

відділ з питань регулювання земельних відносин

 

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший заступник міського голови
С.В.Микульський
“30” грудня 2011 року

Реєстр
діючих регуляторних виконавчого комітету Славутської міської ради  
станом на 01.01.2012р. з/п

Тип документа

Назва документа

Дата прийняття та № документа

Розробник документа

1.

Рішення 5 сесії міської ради  п’ятого скликання

Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута

05.12.2006р. №32-5/2006р.

Управління комунальної власності та земельних питань

2.

Рішення 10 сесії міської ради п’ятого скликання

Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Славута

25.05.2007р. №3-10/2007

Управління економічного розвитку

3.

Рішення міської ради 18 сесії п’ятого скликання

Про затвердження Правил благоустрою санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку у місті Славута

25.04.2008р. №4-18/2008

Управління комунальної власності та земельних питань

4.

Рішення ХХ сесії міської ради п’ятого скликання

Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Славута право на здійснення яких виборюється на конкурентних засадах

20.06.2008р. №6-20/2008

Управління комунальної власності та земельних питань

5.

Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради

Про затвердження тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів від населення (приватний сектор) та інших груп споживачів.

09.09.2008р №381

КП «Славутське ЖКО»

6.

Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та при будинкових територій

19.03.2009р. №122

КП «Славутське ЖКО»

7.

Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради

Про тарифи на послуги з централізованого теплопостачання для усіх груп споживачів (крім населення) та гарячого водопостачання для бюджетних установ (лікарні)
Про коригування тарифів на послуги централізованого опалення та внесення змін до рішень виконавчого комітету Славутської міської ради від 17.02.2011 р. №38 та від 16.07.2009 р. №400.

 

16.07.2009р. №400

12.10.2011р. №439

КП «Славутське ЖКО»

8.

Рішення ХХХV сесії міської ради п’ятого скликання

Про встановлення обмежень у реалізації та споживанні алкогольних напоїв на території міста Славута

25.09.2009р. № 10-35/2009

Відділ торгівлі та побутового обслуговування

9.

Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради

Про погодження тарифів на послуги з централізованого теплопостачання ЗАТ «Славутський комбінат «Буд фарфор»

08.10.2009р. №592

ЗАТ «Славутський комбінат «Буд фарфор»

10.

Рішення 44 сесії міської ради п’ятого скликання

Про затвердження Правил приймання виробничих стічних вод у Славутську міську каналізацію

25.06.2010р. №3-44/2010

Славутське УВКГ

11.

Рішення 46 сесії міської ради п’ятого скликання

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Славута

10.09.2010р. №6-46/2010

Управління економічного розвитку

12.

Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення

24.01.2011р. №9

Славутське УВКГ

13.

Рішення 3 сесії міської ради шостого скликання

Про встановлення місцевих податків і зборів

28.01.2011р. №13-3/2011

Управління економічного розвитку

14

Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання для населення та бюджетних установ
Про коригування тарифів на послуги централізованого опалення та внесення змін до рішень виконавчого комітету Славутської міської ради від 17.02.2011 р. №38 та від 16.07.2009 р. №400.

17.02.2011р. №38

12.10.2011р. №439

КП «Славутське ЖКО»

15

Рішення 4 сесії міської ради шостого скликання

Про впорядкування орендних відносин

25.02.2011Р. №7-4/2011

Відділ приватизації житла та комунального майна

16

Рішення 4 сесії міської ради шостого скликання

Про внесення змін до рішення від 25.04.2008р. №4-18/2008 «Про затвердження Правил благоустрою санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку у місті Славута»

25.02.2011р. №8-4/2011

Управління комунальної власності та земельних питань

17

Рішення 5 сесії міської ради п’ятого скликання

Про затвердження Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території м. Славута

25.03.2011р. №6-5/2011р.

Управління комунальної власності та земельних питань

18

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про встановлення тарифів на послуги міської лазні

21.04.2011р. №147

Славутське УВКГ

19

Рішення 6 сесії міської ради шостого скликання

Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках міста Славута

29.04.2011р. № 6-6/2011

Управління економічного розвитку

20

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються виконавцем КП «Славутське ЖКО»

16.06.2011р. №252

КП «Славутське ЖКО»

21

Рішення 8 сесії міської ради шостого скликання

Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута

24.06.2011р. №7-8/2011

Відділ торгівлі та побутового обслуговування

22

Рішення 8 сесії міської ради шостого скликання

Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.Славута

24.06.2011р. №2-8/2011

Міське фінансове управління

23

Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради

Про затвердження тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута

27.07.2011р. №338

Управління економічного розвитку

24

Рішення 9 сесії міської ради шостого скликання

Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
на території м. Славута

29.07.2011р. №8-9/2011

Управління комунальної власності та земельних питань

25

Рішення 9 сесії міської ради шостого скликання

Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію
об’єктів підвищеної небезпеки

29.07.2011р. №9-9/2011

Управління комунальної власності та земельних питань

26

Рішення 9 сесії міської ради шостого скликання

Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута

27.09.2011р. №11.10-11/2011

Управління комунальної власності та земельних питань

27

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території для ОСББ «Горинь»

30.09.2011р. №425

Управління економічного розвитку

28

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про затвердження вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське БТІ»

20.10.2011р. №444

Управління економічного розвитку

29

Рішення 13 сесії міської ради шостого скликання

Про внесення доповнень до рішення 8 сесії міської ради від 24.06.2011 року №7-8/2011 «Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута»

25.11.2011р. №6-13/2011

Управління економічного розвитку

30

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про бронювання робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту на 2012р. 

15.12.2011р №543.

Славутський міськрайонний центр зайнятості

31

Рішення 14 сесії міської ради шостого скликання

Про встановлення ставок єдиного податку

28.12.2011р. №2-14/2011

Управління економічного розвитку.

32

Рішення 14 сесії міської ради шостого скликання

Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута

28.12.2011р. №9-14/2011

Юридичний відділ, управління капітального будівництва

33

Рішення 14 сесії міської ради шостого скликання

Про затвердження ставок орендної плати
за земельні ділянки на території м. Славута

28.12.2011р. №12-14/2011

Відділ з питань регулювання земельних відносин, міське фінансове управління

34

Рішення 14 сесії міської ради шостого скликання

Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності.

28.12.2011р. №15-14/2011

Відділ приватизації житла та комунального майна.

 

Додаток 3.
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
                              Перший заступник міського голови
  С.В.Микульський
30.12.2011р.


План-графік
проведення заходів з відстеження результативності
прийнятих регуляторних актів на 2012-2014 роки.
(станом на 01.01.2012р.)

№ з/п

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

1

2

3

4

5

6

7

1

05.12.2006р. №32-5/2006р.

Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута

Періодичне

Управління комунальної власності та земельних питань

січень 2014р.

- статистичні дані;
- соц.опитування;
- дані РВ УМВС;
- дані РайСЕС.

2

25.05.2007р. №3-10/2007

Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Славута

Періодичне

Управління економічного розвитку

червень 2014р.

- статистичні дані;
- соц.опитування;
- результати перевірок відповідних служб.

3

25.04.2008р. №4-18/2008

Про затвердження Правил благоустрою санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку у місті Славута

Періодичне

Управління комунальної власності та земельних питань

травень 2012р.

- кількість протоколів про порушення даних Правил, складених в результаті перевірок та рейдів.

4

20.06.2008р. №6-20/2008

Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Славута право на здійснення яких виборюється на конкурентних засадах

Періодичне

Управління комунальної власності та земельних питань

липень 2012р.

- кількість суб’єктів господарювання, що вибороли право надання послуг.

5

09.09.2008р №381

Про затвердження тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів від населення (приватний сектор) та інших груп споживачів.

Періодичне

КП «Славутське ЖКО»

жовтень 2012р.

- показникі прибутковості надання даних послуг;
- рівень відшкодування тарифом витрат на послуги;
- кількість скарг, щодо періодичності та якості надання послуг;
- кількість договорів укладених із споживачами (приватний сектор).

6

19.03.2009р. №122

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та при будинкових територій

Періодичне

КП «Славутське ЖКО»

квітень 2013р.

Стат. дані ЖКО:
- показники якості надання послуг;
- рівень відшкодування тарифами витрат виконавців послуг;
- стан розрахунків виконавців за спожиті паливо, е/енергію, з оплати праці;
- кількість скарг на якість послуг.

7

16.07.2009р. №400

12.10.2011р. №439

Про тарифи на послуги з централізованого теплопостачання для усіх груп споживачів (крім населення) та гарячого водопостачання для бюджетних установ (лікарні)
Про коригування тарифів на послуги централізованого опалення та внесення змін до рішень виконавчого комітету Славутської міської ради від 17.02.2011 р. №38 та від 16.07.2009 р. №400.

Періодичне

КП «Славутське ЖКО»

серпень 2013р.

- статистичні дані теплопостачальних підприємств.

8

25.09.2009р. № 10-35/2009

Про встановлення обмежень у реалізації та споживанні алкогольних напоїв на території міста Славута

Періодичне

Відділ торгівлі та побутового обслуговування

жовтень 2013р.

- кількість звернень громадян щодо порушень правил торгівлі;
- кількість протоколів про адмінпорушення , складених контролюючими органами;
- динаміка щодо зменшення кількості об’єктів, розташованих поблизу закладів охорони здоровя, дозвілля, культури, навчальних та дошкільних закладів.

9

08.10.2009р. №592

Про погодження тарифів на послуги з централізованого теплопостачання ЗАТ «Славутський комбінат «Буд фарфор»

Періодичне

ЗАТ «Славутський комбінат «Буд фарфор»

листопад 2013р.

- аналіз економіко-господарської діяльності підприємства;
- порівняння динаміки економічних показників  діяльності підприємства;
- оцінка стат.даних.

10

25.06.2010р. №3-44/2010

Про затвердження Правил приймання виробничих стічних вод у Славутську міську каналізацію

Періодичне

Славутське УВКГ

липень 2014р.

- кількісні та якісні показники стічних вод на випусках у системи каналізації.
- кількість та величини штрафних санкцій за понаднормове забруднення.

11

10.09.2010р. №6-46/2010

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Славута

Повторне

Управління економічного розвитку

жовтень 2011р.

- кількість протоколів про порушення Правил;

12

24.01.2011р. №9

Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення

Повторне

Славутське УВКГ

лютий 2012 р.

-  аналіз економіко-господарської діяльності підприємства;
- показники якості питної води;
- показники аварійності мереж;
- показники якості надання послуг.

13

28.01.2011р. №13-3/2011

Про встановлення місцевих податків і зборів

Повторне

Управління економічного розвитку

лютий 2012 р.

- надходження від зборів до місцевого бюджету;
- кількість платників місцевих податків та зборів.

14

17.02.2011р. №38

12.10.2011р. №439

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання для населення та бюджетних установ
Про коригування тарифів на послуги централізованого опалення та внесення змін до рішень виконавчого комітету Славутської міської ради від 17.02.2011 р. №38 та від 16.07.2009 р. №400.

Повторне

КП «Славутське ЖКО»

березень 2012р.

- статистичні дані теплопостачальних підприємств.

15

25.02.2011Р. №7-4/2011

Про впорядкування орендних відносин

Повторне

Відділ приватизації житла та комунального майна

березень 2012р.

- аналіз надходжень коштів від орендної плати орендодавцям.

16

25.02.2011р. №8-4/2011

Про внесення змін до рішення від 25.04.2008р. №4-18/2008 «Про затвердження Правил благоустрою санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку у місті Славута»

Повторне

Управління комунальної власності та земельних питань

березень 2012р.

- кількість протоколів про порушення даних Правил, складених в результаті перевірок та рейдів.

17

25.03.2011р. №6-5/2011р.

Про затвердження Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території м. Славута

Повторне

Управління комунальної власності та земельних питань

квітень 2012р.

- вивчення громадської думки.
- кількість ордерів (дозволів) на видалення зелених насаджень.

18

21.04.2011р. №147

Про встановлення тарифів на послуги міської лазні

Повторне

Славутське УВКГ

травень 2012р.

- показники якості надання послуг;
- показники прибутковості підприємства.

19

29.04.2011р. № 6-6/2011

Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках міста Славута

Повторне

Управління економічного розвитку

травень 2012р.

- статистичні дані;
- соц.опитування;
- результати перевірок відповідних служб.

20

16.06.2011р. №252

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються виконавцем КП «Славутське ЖКО»

Повторне

КП «Славутське ЖКО»

липень 2012р

- кількість укладених договорів-замовлень;
- кількість скарг;
- показники прибутковості підприємства.

21

24.06.2011р. №7-8/2011

Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута

Повторне

Відділ торгівлі та побутового обслуговування

липень 2012р.

- кількість виданих дозволів.

22

24.06.2011р. №2-8/2011

Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.Славута

Базове 

Міське фінансове управління

липень 2012р.

- аналіз показників надходження коштів від сплати даного податку до бюджету.

23

27.07.2011р. №338

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута

Повторне

Управління економічного розвитку

серпень 2012р.

- показники фінансового стану підприємців, що надають послуги з перевезення;
- аналіз динаміки обсягів перевезень;
- аналіз якості послуг;
Рівень фактичної рентабельності послуг.

24

29.07.2011р. №8-9/2011

Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
на території м. Славута

 

Повторне

Управління комунальної власності та земельних питань

червень 2012р.

- кількість виданих дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами;
- кількість лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, одержаних суб’єктами господарювання 

25

29.07.2011р. №9-9/2011

Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію
об’єктів підвищеної небезпеки

 

 

Повторне

Управління комунальної власності та земельних питань

червень 2012р.

- кількість виданих дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами;
- кількість випадків недотримання основних положень регуляторного акту;
- обсяг штрафних санкцій, накладених за невиконання вимог акту;
- кількість надзвичайних ситуацій, що виникли через недотримання положень акту;
- кількість випадків негативного впливу об’єктів підвищеної небезпеки на навколишнє природне середовище.

26

27.09.2011р. №11.10-11/2011

Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута

Повторне

Відділ з питань регулювання земельних питань

 

- надходження до місцевого бюджету;
- кількість земельних спорів.

27

30.09.2011р. №425

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території для ОСББ «Горинь»

 

Повторне

Управління економічного розвитку

жовтень 2012р.

- Рівень відшкодування тарифом витрат на надання надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
- Кількість скарг на несвоєчасне та неякісне  надання послуг.
- Кількість пільг та субсидій,  отриманних членами ОСББ «Горинь

28

27.10.2011р. №444

Про затвердження вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське БТІ»

 

 

Повторне

Управління економічного розвитку

листопад 2012р.

- кіл-ть замовників, які звертаються за послугами БТІ;
- фактична вартість однієї нормо-години;
-обсяг наданих послуг, кіл-ть виконаних замовлень;
- обсяг коштів, що надійшли в результаті надання послуг;
- розмір надходжень до бюджету;
- кіл-ть видів послуг, що надаються;
- фактичний рівень рентабельності.

29

25.11.2011р. №6-13/2011

Про внесення доповнень до рішення 8 сесії міської ради від 24.06.2011 року №7-8/2011 «Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута»

 

 

Повторне

Управління економічного розвитку

грудень 2012р.

- результати моніторингу щодо функціонування об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м.Славута.

30

15.12.2011р.№543

Про бронювання робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту на 2012р. 

Базове  (повторне - жовтень 2012.)

Славутський міськрайонний центр зайнятості

липень 2012р.

Статистичні дані Славутського міськрайонного центру зайнятості.

31

28.12.2011р. №2-14/2011

Про встановлення ставок єдиного податку

 

Повторне

Управління економічного розвитку, спільно з Славутською ОДПІ

січень 2013р.

- динаміка кількості платників;
- обсяги надходжень єдиного податку сплаченого фізичними особами-підприємцями до бюджету міста.

32

28.12.2011р. №9-14/2011

Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута

 

Базове (повторне – лютий  2013) 

Юридичний відділ, управління капітального будівництва

липень 2012р.

- Кількість укладених договорів про пайову участь
- Кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про пайову
- Розмір коштів, залучених на вирішення проблем створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

33

28.12.2011р.№12-14/2011

Про затвердження ставок орендної плати
за земельні ділянки на території м. Славута

 

Повторне

Відділ з питань регулювання земельних відносин, міське фінансове управління

лютий 2013р.

- аналіз надходжень до бюджету міста плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів відділу обліку та звітності міської ради (ф 412 «Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами»);
- аналіз інформації відділу з питань регулювання земельних відносин щодо кількості укладених договорів на оренду земельних ділянок

34

28.12.2011р.№15-14/2011

Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності.

 

Повторне

Відділ приватизації житла та комунального майна.

лютий 2013р.

- Статистичні дані по показниках надходжень до місцевого бюджету від продажу об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності.

Важливо

Якщо Ви вважаєте себе активним членом нашої славутської громади та бажаєте брати безпосередню участь у її життєдіяльності, то ми вже чекаємо на Вас. Ваші актуальні креативні інноваційні та такі потрібні Славуті ідеї Ви можете надати за телефоном «гарячої» телефонної лінії – 2-35-92, на он-онлайн форумі офіційного веб-сайту міста - www.slavuta-mvk.gov.ua або за адресою вул. Соборності, 15, каб. №4.
Детальніше...

Контакти

Україна, Хмельницька обл.
м. Славута, вул. Соборності, 7, індекс: 30000
тел: (03842) 2-13-59
факс: (03842)7-12-33
e-mail: sl_mvk@ukr.net

Пошук

Мапа міста

Транспорт

© Розробка та впровадження:
управління інформаційного забезпечення,
відділ програмного забезпечення
виконавчого комітету Славутської міської ради.
e-mail: info-mvk@ukr.net
тел: (03842) 2-11-67