Меню

Посилання
 
ЗУ "Про добровільне об’єднання територіальних громад"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 19 серпня 2015 р. № 604 Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту


Єдиний веб-портал використання публічних коштів


"Гаряча лінія" з питань запобігання торгівлі людьми, запобігання насильству та захисту прав дітей


Вакансії у головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області

Електронні сервіси міністерства юстиції України

Веб-сайт Президента України

Веб-сайт Верховної Ради України

Урядовий портал

Роз’яснення щодо процедур отримання документів, необхідних відповідно до законодавства для здійснення будівництва об’єктів (залежно від категорії складності)

Хмельницька ОДА

Хмельницька обласна рада

Нацдержслужба України

НАДУ при Президентові України

Антикорупційний портал

Громадянське суспільство і влада

Асоціація міст України
Untitled Document

СЛАВУТСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

виконавчий комітет

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від

 

31

 

01

2013

р.

30

Про   створення   громадської   ради  при
виконавчому комітеті Славутської міської ради

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та з метою більш повного врахування пропозицій інститутів громадянського суспільства при вирішенні соціально-економічних проблем міста, налагодження конструктивної взаємодії між органами влади, об’єднаннями громадян, враховуючи протокол установчих зборів від 29.01.2013,  виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити склад громадської ради при виконавчому комітеті Славутської міської ради  (додається).

2.Погодити Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Славутської міської ради  (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Фурманчук Г. Й.

 

         Міський голова                                                  В.Б.Сидор

 

 

 

 

 

     
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Славутської   міської   ради
від 31.01.2013р. №30

 

Склад громадської ради при виконавчому
комітеті Славутської міської ради

  1.  

 Ільїн
Артем  Анатолійович

-

голова  громадської організації «Територія життя», голова громадської ради

  1.  

 Дерев’янко
Катерина Іванівна

-

голова Славутської організації Товариства Червоного Хреста, заступник голови громадської ради

  1.  

Лук’янчук
Олександр Вікторович

-

голова громадської організації «Славутська міська спілка краєзнавців», секретар громадської ради

  1.  

 Душнюк
Лариса Петрівна

-

член благодійної організації «Міськрайонного товариства інвалідів «спинальників» – «ІНВАВІЗ»

  1.  

Ковальчук
Марія Омелянівна

-

голова Славутського відділення Спілки поляків України

  1.  

Смолійчук
Андрій Данилович

-

голова Славутського міського товариства зв’язків з українцями за межами України

 

         Керуючий справами                                                   В.Л. Крута

 

 

 

 

 

 

            

            

 

               ПОГОДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Славутської міської ради
від   31.01.2013р. № 30

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при виконавчому комітеті
Славутської міської ради

1.     Загальні засади.
1.1. Громадська рада при  виконавчому комітеті Славутської міської ради (надалі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом в системі органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Славути.
1.2. Метою діяльності громадської ради є сприяння участі громадян у попередньому розгляді та вирішенні  питань місцевого значення, налагодження ефективної взаємодії виконавчих органів міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.
1.3. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом територіальної громади міста Славути, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, а також цим  Положенням.
1.4. Строк повноважень громадської ради становить два роки.
1.5. Організаційне забезпечення діяльності громадської ради здійснює управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики виконавчого комітету Славутської міської ради (надалі - відповідальний підрозділ).
2. Завдання, функції та права громадської ради.
2.1. Основними завданнями громадської ради є:
- сприяння реалізації конституційного права територіальної громади міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України;
- забезпечення врахування органами місцевого самоврядування громадської думки при формуванні та реалізації місцевої політики.
2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
- розробляє та подає міському голові пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
- збирає, узагальнює та подає міському голові інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
- організовує громадські обговорення актуальних для територіальної громади міста питань;
- готує та оприлюднює щорічні звіти про свою діяльність.

2.3. Громадська рада має право:
- самостійно визначати порядок та затверджувати регламент своєї роботи;
- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);
- залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
- організовувати і проводити семінари, конференції та інші заходи;
- отримувати від органів та посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;
- направляти своїх представників для участі у заходах, організованих виконавчими органами міської ради.

3.Формування громадської ради.
3.1. Кількісний та персональний склад громадської ради визначається установчими зборами.
3.2. Членство в громадській раді є індивідуальним.
3.3. Приймати участь в установчих зборах та бути обраними до громадської ради можуть представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що легалізовані відповідно до законодавства України та діють на території міста, крім осередків політичних партій (далі - інститутів громадянського суспільства, ІГС).
Учасниками установчих зборів з правом голосу та членами громадської ради не можуть бути депутати міської ради та посадові особи органів місцевого самоврядування.
3.4. Для підготовки та проведення перших установчих зборів міський голова видає розпорядження про створення  ініціативної групи.
В подальшому ініціативна група утворюється діючим складом громадської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. У випадку, якщо діючий склад громадської ради не утворив ініціативну групу в термін, передбачений цим пунктом, ініціативна група створюється розпорядженням міського голови.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники ІГС, представники виконавчих органів міської ради.
Ініціативна група приймає рішення більшістю від свого складу та оформлює їх протоколами.
3.5. Ініціативна група визначає місце та час проведення установчих зборів.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті міста оприлюднюється підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок та строк подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальних осіб.
3.6. Для участі в установчих зборах ІГС не пізніше ніж за 10 днів до проведення установчих зборів подають до ініціативної групи заяву у довільній формі, підписану керівником органу організації громадянського суспільства. У заяві зазначаються дата утворення організації громадянського суспільства, її мета та юридична адреса.
До заяви додаються:
- рішення керівного органу (керівника) ІГС, про делегування представника для участі в установчих зборах та висунення кандидатури до складу громадської ради, завірене печаткою ІГС (при наявності);
- біографічна довідка кандидата до складу громадської ради (в разі висунення кандидатури до громадської ради);
- інформація про результати діяльності інституту громадського суспільства  протягом останніх двох років.
3.7. ІГС вправі делегувати для участі в установчих зборах лише одного представника та висунути до складу громадської ради лише одного кандидата (яким може бути як представник ІГС на установчих зборах, так і інша особа). ІГС, який делегував свого представника на установчі збори, вправі підтримати кандидатуру до складу громадської ради, висунуту іншою ОГС. ІГС в будь-який час до проведення установчих зборів вправі подати ініціативній групі заяву про відкликання висунутої ними кандидатури, до якої додається відповідне рішення керівного органу (керівника) ІГС, завірене печаткою ІГС (при наявності).
3.8. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів та кандидатур до складу громадської ради, а також у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів.
Список учасників установчих зборів та кандидатур до складу громадської ради, а також повідомлення про уточнене місце проведення установчих зборів оприлюднюються на веб-сайті міської ради не пізніше, ніж за 5 днів до проведення установчих зборів.
3.9. Ініціативна група забезпечує реєстрацію учасників установчих зборів на (підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу учасника).
Установчі збори відкриває керівник або секретар ініціативної групи. Для проведення установчих зборів з числа їх учасників обираються голова та секретар зборів.
Якщо до проведення установчих зборів громадська рада вже діяла на установчих зборах заслуховується інформація голови громадської ради про результати її діяльності.
Рішення установчих зборів (крім рішення про обрання громадської ради) приймаються простою більшістю голосів від числа їх учасників, що мають право голосу.
3.10. При обранні складу громадської на рейтингове голосування вносяться всі кандидатури, висунуті і не відкликані ІГС (крім кандидатів, що подали письмові заяви про самовідвід).
Тип голосування (відкрите, таємне) визначається установчими зборами.
Обраними до складу громадської ради вважаються кандидати в кількості, визначеній установчими зборами, що набрали відповідну кількість голосів.
Якщо декілька кандидатур набрали рівну кількість голосів, через що визначити склад громадської ради у зазначеній кількості неможливо, по таких кандидатурах проводиться повторне голосування.
Хід та рішення установчих зборів, результати обрання громадської ради фіксуються у протоколі установчих зборів, який  підписується головою і секретарем установчих зборів та передається ініціативною групою на розгляд виконавчого комітету міської ради.
3.11. Протокол установчих зборів та відомості про обраний склад громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті міста протягом 15 днів після проведення установчих зборів.
3.12. На підставі протоколу установчих зборів виконавчий комітет затверджує склад громадської ради. У випадку, якщо виконавчий комітет не затвердить склад громадської ради, обраний установчими зборами, ініціативна група повторно проводить установчі збори в порядку, передбаченому цим Положенням.
Повноваження складу громадської ради починаються після підписання рішення виконавчого комітету міської ради про його затвердження та закінчуються після підписання рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження нового складу громадської ради.
3.13. Членство в громадській раді припиняється за письмовою заявою члена громадської ради або на підставі рішення громадської ради, яке може бути прийнято у разі:
- відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин більше ніж тричі поспіль;
- прийняття керівним органом (керівником) ІГС, яка висунула члена громадської ради, рішення про його відкликання;
- припинення ІГС, представника якого обрано до складу громадської ради;
- неможливості участі члена громадської ради у її роботі за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.
3.14. У разі припинення членства у громадській раді або смерті члена громадської ради до її складу автоматично входить наступний за кількістю отриманих голосів кандидат з числа проголосованих на установчих зборах.
Повноваження такого члена громадської ради починаються із наступного засідання громадської ради після подання письмової заяви (прийняття рішення про припинення членства у громадській раді, смерті) особи, яка вибула.
3.15. У випадку, якщо кількісний склад громадської ради зменшився на одну третину порівняно із затвердженим установчими зборами, а список кандидатів, проголосованих на установчих зборах, вичерпаний, громадська рада скликає збори з обрання членів громадської ради замість вибулих та створює ініціативну групу для їх проведення. Такі збори проводяться в порядку, передбаченому для проведення установчих зборів.

 

         4. Організаційна структура громадської ради.
4.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів громадської ради на її першому засіданні.
4.2. Голова громадської ради:
-організовує діяльність громадської ради;
-скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
-підписує документи від імені громадської ради;
-представляє громадську раду у відносинах з органом місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями засобами масової інформації.
4.3. Голова громадської ради може мати заступника, який обирається з числа членів громадської ради у визначеній нею кількості. Заступник голови громадської ради виконує доручення голови громадської ради, а також виконує обов'язки голови громадської ради в разі його відсутності.
4.4. Громадська рада обирає зі свого складу секретаря.
4.5. Повноваження голови громадської ради, його заступника, секретаря громадської ради припиняються у разі припинення їх членства у громадській раді або за рішенням громадської ради.
4.6. Громадська рада самостійно визначає свою структуру, порядок роботи та галузеву спрямованість своїх робочих органів (комітетів, комісій, експертних груп тощо).

         5. Організація роботи громадської ради.
5.1. Громадська рада організовує свою діяльність відповідно до плану роботи, що затверджується нею на кожне півріччя. План роботи визначає час проведення та порядок денний (тематику) засідань громадської ради та громадських обговорень.
План роботи громадської ради та зміни до нього оприлюднюються на офіційному веб-сайті міста протягом 10 днів після затвердження.
5.2. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини загального складу її членів.
5.3. Місце і час засідання громадської ради визначаються громадською радою на попередньому засіданні або головою громадської ради.
Інформація про місце, час та порядок денний засідання громадської ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті міста не пізніше, ніж за 3 дні до його проведення (крім випадків проведення позачергових засідань).
Секретар громадської ради (особа, що виконує його функції) забезпечує повідомлення всіх членів громадської ради про місце, час та порядок денний засідання громадської ради.
5.4. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина його чинного складу.
Головує на засіданнях громадської ради голова громадської ради, його заступник або інша особа, визначена громадською радою зі свого складу.
Перше засідання новообраного складу громадської ради до обрання голови громадської ради веде представник виконавчих органів міської ради (без права вирішального голосу).
5.5. Засідання громадської ради проводяться відкрито. Представники ІГС та громадськості міста вправі бути присутніми на засіданнях громадської ради, за рішенням громадської ради їм може надаватись слово для виступу.
У засіданнях громадської ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь міський голова та депутати міської ради.
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
5.6. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
5.7. Секретар громадської ради (особа, що виконує його функції), забезпечує ведення протоколу засідань громадської ради, у якому відображаються порядок денний, хід обговорення та рішення громадської ради.
Протокол засідання громадської ради підписується головуючим на засіданні та секретарем громадської ради (особою, що виконує його функції).
Члени громадської ради можуть долучити до протоколу свої окремі думки, подані у письмовому вигляді.
5.8. Протокол засідання громадської ради (витяги з нього) надсилається міському голові протягом 10 днів після проведення засідання громадської ради.
Протокол засідання громадської ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті міста протягом 10 днів після його проведення.
5.9. Громадська рада може проводити громадські обговорення з важливих питань життєдіяльності територіальної громади міста, визначає час таких обговорень та питання, що виносяться на обговорення.
Інформація про місце, час громадського обговорення та винесені на нього питання оприлюднюється на офіційному веб-сайті міста не пізніше, ніж за 5 днів до проведення обговорень.
Громадська рада визначає особу, що веде громадські обговорення порядок їх проведення, фіксації ходу та результатів громадських обговорень, оприлюднення інформації про результати громадських обговорень.

 6.  Рішення громадської ради.
6.1.Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконавчим комітетом міської ради.
6.2. Рішення виконавчого комітету міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міста або шляхом надання громадській раді копії рішення та в інший прийнятний спосіб.

 

 

          7. Інформування про діяльність громадської ради.
7.1. Голова громадської ради щорічно до 1 лютого готує та подає міському голові звіт про діяльність громадської ради, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті міста.
7.2.Передбачена цим Положенням інформація про діяльність громадської ради розміщується в окремій рубриці офіційного веб-сайту міста.
7.3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

        
Керуючий справами                                                    Крута В. Л.
Важливо

Якщо Ви вважаєте себе активним членом нашої славутської громади та бажаєте брати безпосередню участь у її життєдіяльності, то ми вже чекаємо на Вас. Ваші актуальні креативні інноваційні та такі потрібні Славуті ідеї Ви можете надати за телефоном «гарячої» телефонної лінії – 2-35-92, на он-онлайн форумі офіційного веб-сайту міста - www.slavuta-mvk.gov.ua або за адресою вул. Соборності, 15, каб. №4.
Детальніше...

Контакти

Україна, Хмельницька обл.
м. Славута, вул. Соборності, 7, індекс: 30000
тел: (03842) 2-13-59
факс: (03842)7-12-33
e-mail: sl_mvk@ukr.net

Пошук

Мапа міста

Транспорт

© Розробка та впровадження:
управління інформаційного забезпечення,
відділ програмного забезпечення
виконавчого комітету Славутської міської ради.
e-mail: info-mvk@ukr.net
тел: (03842) 2-11-67